Patientia et humilitate czyli cierpliwość i pokora

Bycia mądrym rodzicem dziecka-sportowca trzeba się nauczyć. Nawet – a…