Kibicowanie na odległość

Specyficznym typem turnieju dla dziecka i rodzica jest turniej obozowy…